BİR MÜZİK AKIMI: “ÜÇÜNCÜ YENİLER”

Üçüncü Yeniler; edebiyatımızda yer alan, kendinden önceki akımlara tepki olarak doğan Birinci ve İkinci Yeni akımlarından esinlenerek isimlendirilmiş bir müzik akımı. Bu tanım ilk defa, bu akıma ait olabileceği düşünülen isimleri ve şarkılarını bir çalma listesinde toplayan Spotify’da görüldü. Spotify kendi hazırladığı ve sürekli güncellenen bir çalma listesine Üçüncü Yeniler ismi verdi. 2010’larda hayatımıza giren … BİR MÜZİK AKIMI: “ÜÇÜNCÜ YENİLER” okumayı sürdür